Batoľatá s NCMP

1394937 87600574

 

 

Mŕtvica je stav, často spájaný so staršími ľuďmi, avšak môže sa vyskytnúť aj u dojčiat a detí. 

Príčiny mŕtvice pre deti sú veľmi odlišné od tých pre dospelých. 

 

Pojem "detská mŕtvica", pokrýva vekové hranice od dvadsiateho ôsmeho týždňa tehotenstva až do veku osemnásť rokov.

Príčiny a následky mŕtvice sa môžu líšiť v závislosti na tom, ako staré je dieťa.

 

Ako mám vedieť, či moje dieťa má mŕtvicu?

Či vaše dieťa má mŕtvicu, môže byť niekedy ťažko rozpoznateľne. Účinky mŕtvice nemusia byť tak nápadné. Napríklad ak je vaše dieťa mladé v počiatočných štádiách vývoja, alebo ak ich príznaky sú mierne. Niektoré deti dokonca ani nemusia prejavovať nejaké príznaky.

 

U detí do 28 dní veku sú záchvaty častým príznakom mŕtvice. Vo veku od 28 dní do 18 rokov môže dôjsť ku slabosti, ochrnutiu jednej strany tela, tváre, výskyt problémov reči, alebo bolesti hlavy.

Tieto príznaky sú najčastejšie spojené s ischemickým typom mŕtvice.

 

Príznaky pri krvácavých úderoch môžu byť zvracanie, záchvaty a občasné bolesti hlavy.

U niektorých detí, môže byt mŕtvica detekovaná až keď nastanú problémy s ich vzdelávaním a sociálnym rozvojom. Najviac nápadne môžu byť problémy s pohybom na jednej strane tela, alebo úplné ochrnutie polovice tela (hemiplégia).